Charlotte Salomon Leber oder Theater? – fake or reality?

Charlotte Salomon was een jonge joodse kunstenares die in de Tweede Wereldoorlog net op tijd vanuit Berlijn naar de kunst van de Middellandse Zee kon vluchten. Een rijke Amerikaanse gaf haar,  met vele andere verweesden,  onderdak.

Ze waande zich veilig in dat deel van Frankrijk  waar de oorlog niet leek door te dringen.

Charlotte’s  vrijheid was schijn. Haar leven daar aan die schitterende zee deelde ze met haar ingewikkelde grootouders en de altijd aanwezige dreiging van verraad van haar status als onderduikster. In deze verstikkende tijd deed Charlotte iets ongelooflijks: binnen no-time maakte ze om niet gek te worden een Sangespiel, een eigen uitvinding:

een zogenaamd zangspel, en muziektheatervoorstelling met tekeningen in verf, tekst en beschrijvingen van soundtracks, de bijbehorende muziek. Belangrijke personen uit haar leven transformeerde ze tot personages die ze grappige name gaf. In heel korte tijd maakte ze dit, wat later haar levenswerk zou blijken te zijn, af.

Het is zeer expressief, kleurig en onthullend. Lange tijd werd het niet serieus genomen omdat het te autobiografisch zou zijn en dus geen kunst! Duh!

In deze TSA mag jij je eigen Sangespiel maken. Je gebruikt je eigen leven waar jij dat wilt en past de personages, de ontwikkeling en de afloop naar je eigen smaak aan.

Natuurlijk gaan we het werk van Charlotte uitgebreid bestuderen en bekijken.

Je mag verschillende versies maken als je daar zin in hebt. Hoe fake is jou reality? Of hoe echt is jouw nepwereld?


Door Sandra Stark

Afgelopen jaren leidde Sandra diverse  kinderkoren in Nieuw West,  De Staatsliedenbuurt (buurtinitiatieven) en momenteel in IJburg. Zij doet dit jaar ook mee aan het Kinderkorenfestival van de Nationale Opera.

Sandra is jazz vocalist, theatermaker, performer en maker van kunst- en cultuureducatie. In haar werk en lessen mixt zij improvisatie met structuur, taal met muziek en zijn de fysieke stem en het vocale lichaam het instrument voor interactie.

Juf Sandra is gek op verhalen en poëtische ontmoetingen met grote en kleine mensen. Ze houdt van zingen, dansen en theater maken.


Beschikbaar voor
Zonder categorie
Locatie
School