klei en mozaïek


Door Shyzelle Cowles

Ik ben grafisch ontwerper van 30 jaar, maar sta bij mijn vrienden en familie bekend als artistiekeling in breedste zin van het woord. Afgelopen november heb ik bijvoorbeeld een cursus kleien georganiseerd, waarin de focus lag op verbinding tussen de textuur en de vorm die je het wilt geven. Door het zachte, gladde en flexibele oppervlak werd al snel zelfstandig gekozen voor het gezicht of lichaam als thema. Hiermee wil ik een beeld schetsen van hoe ik nadenk over materiaalkeuze en de creativiteit stimuleer bij de persoon die ermee speelt of bouwt, los van de praktische techniek die kan worden aangeleerd.
Zelf kom ik ook van een Montessorischool, in Hilversum toentertijd. Zintuigelijk en zelfstandig leren waren kernwaardes waar ik tot op heden nog baat bij heb.


Beschikbaar voor
Middenbouw, Tussenbouw
Locatie
School