Silly walks met monsieur Hulot – workshop bewegingstheater & slapstick

In deze theaterlessen staan beweging en slapstick centraal.

Misschien heb je wel eens iets gezien van Charlie Chaplin, Monty Python of Mister Bean?

Deze acteurs  zijn vooral door hun typische manier van bewegen heel erg grappig.

In deze workshop gaan we dat zelf uitproberen: gekke loopjes.

Jij gaat als speler het maffe, grappige van vallen, lopen, zitten, springen, huppelen, joggen enzovoorts, ontdekken.

We laten ons inspireren door film- en tv-scènes  van Monthy Phyton, Chaplin, Mr Bean , Stan & Ollie en natuurlijk Monsieur Hulot. Maar we kijken ook naar Café Lehmitz van theatergroep Carver en ander slapstick talent uit het theater.  

Samen creëren jullie een eigen wereld met eigenaardige personages die elkaar op de een of andere manier ontmoeten. De scène’s die zo ontstaan monteren jullie tot kleine theatrale presentaties. Elk met hun eigen locatie en sfeer.


Door Sandra Stark

Afgelopen jaren leidde Sandra diverse  kinderkoren in Nieuw West,  De Staatsliedenbuurt (buurtinitiatieven) en momenteel in IJburg. Zij doet dit jaar ook mee aan het Kinderkorenfestival van de Nationale Opera.

Sandra is jazz vocalist, theatermaker, performer en maker van kunst- en cultuureducatie. In haar werk en lessen mixt zij improvisatie met structuur, taal met muziek en zijn de fysieke stem en het vocale lichaam het instrument voor interactie.

Juf Sandra is gek op verhalen en poëtische ontmoetingen met grote en kleine mensen. Ze houdt van zingen, dansen en theater maken.


Beschikbaar voor
Bovenbouw
Locatie
School