Schooljaar 2024/2025

Omwille van overzicht en gemak hebben wij de kosten en de betalingen zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Het schooljaar heeft 3 blokken TSA. Blok 1 is 13 weken.

De incasso’s voor blok 1 vinden plaats op:

30 september 2024

31 oktober 2024

30 november 2024

Aantal dagen            TSA     Normaal tarief per incasso  Stadspas /derde kind per incasso  
1 dag   € 14,30 9,97 
2 dagen   28,60  19,93 
3 dagen   42,90  29,90 
4 dagen   57,20  39,87 

Stadspas

Heb je een stadspas? Lees dan de informatie op de pagina over korting met stadspas.

Strippenkaart

Maakt uw kind af en toe gebruik van de TSA dan kunt u een 5 strippenkaart van € 22 kopen. Dit kunt u doen door het bedrag over te maken naar de rekening van de Stichting TSA met vermelding van de naam en groep van uw kind. Wilt u Dieke Kerkhof, coördinator TSA,  laten weten op welke dag u gebruik wilt maken van de TSA. Zij kan dit noteren en u eventueel een voorstel doen voor de activiteit die dag.

Rekeninginformatie

  • Rekeninghouder: Stichting TSA De Meidoorn
  • Rekeningnummer: NL42INGB0007397745