Schooljaar 2023/2024

Omwille van overzicht en gemak hebben wij de kosten en de betalingen zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Het schooljaar heeft 3 blokken TSA. Blok 1 is 13 weken.

De incasso’s voor blok 1  vinden plaats op:

30 september 2023

31 oktober 2023

30 november 2023

Aantal dagen            TSA     Normaal tarief per incasso

 

Stadspas /derde kind per incasso 

 

1 dag TSA  € 14,30 € 9,97
2 dagen TSA  €  28,60 € 19,93
3 dagen TSA  € 42,90 € 29,90
4 dagen TSA  57,20 € 39,87

Stadspas

Heb je een stadspas? Lees dan de informatie op de pagina over korting met stadspas.

Strippenkaart

Maakt uw kind af en toe gebruik van de TSA dan kunt u een 5 strippenkaart van € 22 kopen. Dit kunt u doen door het bedrag over te maken naar de rekening van de Stichting TSA met vermelding van de naam en groep van uw kind. Wilt u Dieke Kerkhof, coördinator TSA,  laten weten op welke dag u gebruik wilt maken van de TSA. Zij kan dit noteren en u eventueel een voorstel doen voor de activiteit die dag.

Rekeninginformatie

  • Rekeninghouder: Stichting TSA De Meidoorn
  • Rekeningnummer: NL42INGB0007397745