Schooljaar 2023/2024

Omwille van overzicht en gemak hebben wij de kosten en de betalingen zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Het schooljaar heeft 3 blokken TSA. Blok 3 is 14 weken.

De incasso’s voor blok 3 vinden plaats op:

30 april 2024

31 mei 2024

30 juni 2024

Aantal dagen            TSA     Normaal tarief per incasso  Stadspas /derde kind per incasso  
1 dag   € 15,40 € 10,73
2 dagen   €  30,80 € 21,47
3 dagen   € 46,20 € 32,20
4 dagen   61,60 € 42,94

Stadspas

Heb je een stadspas? Lees dan de informatie op de pagina over korting met stadspas.

Strippenkaart

Maakt uw kind af en toe gebruik van de TSA dan kunt u een 5 strippenkaart van € 22 kopen. Dit kunt u doen door het bedrag over te maken naar de rekening van de Stichting TSA met vermelding van de naam en groep van uw kind. Wilt u Dieke Kerkhof, coördinator TSA,  laten weten op welke dag u gebruik wilt maken van de TSA. Zij kan dit noteren en u eventueel een voorstel doen voor de activiteit die dag.

Rekeninginformatie

  • Rekeninghouder: Stichting TSA De Meidoorn
  • Rekeningnummer: NL42INGB0007397745