Schooljaar 2020/2021

Omwille van overzicht en gemak hebben wij de kosten en de betalingen zo eenvoudig mogelijk gehouden.

In schooljaar 2020/2021 kun je alleen in termijnen betalen. Het schooljaar heeft 3 blokken TSA . De eerste 2 blokken zijn 14 weken en blok 3 is 13 weken. Dit houdt in dat de prijzen van de incasso’s in de eerste 2 blokken hoger zijn dan in het laatste blok. De prijzen zijn niet omhoog gegaan. In elk blok zijn 3 incassomomenten aan het eind van de maand.

De incasso’s voor blok 2  vinden plaats op:

31 december 2020

31 januari 2021

28 februari  2021

Aantal dagen TSA  normaal tarief per incasso Stadspas of derde kind per incasso
1 dag TSA € 14,47 € 10,27
2 dagen TSA € 28,94 € 20,54
3 dagen TSA € 43,40 € 30,80
4 dagen TSA € 57,87 € 41,07

Stadspas

Heb je een stadspas? Lees dan de informatie op de pagina over korting met stadspas.

Strippenkaart

Maakt uw kind af en toe gebruik van de TSA dan kunt u een 5 strippenkaart van € 21,75 kopen. Dit kunt u doen door het bedrag over te maken naar de rekening van de Stichting TSA met vermelding van de naam en groep van uw kind. Wilt u Dieke Kerkhof, coordinator TSA,  laten weten op welke dag u gebruik wilt maken van de TSA. Zij kan dit noteren en u eventueel een voorstel doen voor de activiteit die dag.

Rekeninginformatie

  • Rekeninghouder: Stichting TSA De Meidoorn
  • Rekeningnummer: NL42INGB0007397745