Rots en water

Rots & Water is een weerbaarheidstraining en een sociale vaardigheidstraining. Deze training is ontwikkeld door het Gadaku instituut. Het is bedoeld voor kinderen die meer voor zichzelf mogen leren opkomen of voor kinderen die juist hulp nodig hebben om zich te leren beheersen.

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren.


Door Meester Cor

Ik kom uit Enkhuizen en ben zo ongeveer geboren op het korfbalveld. Mijn hele leven ben ik met korfbal bezig geweest. Ik heb over de hele wereld les gegeven in korfbal en ben nog steeds actief als scheidsrechter op het hoogste niveau. Ik geef ook les aan kinderen bij Blauw Wit.

Naast korfbal heb ik tot mijn 22ste hoog geturnd. Tien jaar geleden heb ik de draad weer opgepakt en geef ik les op scholen en verenigingen, speciaal aan kinderen met een probleem of handicap en kleuters.

De afgelopen 2 jaar heb ik gymles gegeven op de Meidoorn en heb o.a. de Rots en Water training gedaan.

Ook werk ik al 30 jaar als zelfstandig fotograaf.


Beschikbaar voor
Middenbouw
Locatie
School